Een afstemming geeft je als het ware je persoonlijke handleiding bij wie je echt bent,
wat het beste voor je is...het is een handleiding bij je echte IK.

Mij gaf het: HERKENNING van dingen die ik al van mezelf wist,
                   BEVESTIGING van datgene wat ik voelde,
                   VERWONDERING over hoe de dingen echt zijn,
                   EEN GEVOEL VAN RUST EN THUISKOMEN omdat de laatste puzzelstukjes in elkaar vallen,
                   HET BESEF dat ik goed op weg ben…